Allt ni gör för kundens miljö tjänar till att stödja de applikationer de kör.

Dina kunder kör sannlikt standardapplikationer ("out-of-the-box"), och några med anpassningar. Många kör skräddarsydda applikationer som har utformats och utvecklats specifikt för dem, ofta är dessa de mest affärskritiska. Idenxt hanterar dem alla.

När någon av kundens applikationer drabbas av en incident upptäcker Idenxt, identifierar, och vidtar omedelbara åtgärder. Idenxts metod för att lära sig driften för nya applikationer är skräddarsydd för större företag och har finjusterats under flera år. Omfattande rapportering efter incidenter tillhandahålls så att ni kan dela med kunden. Gemensamt kommer vi överens om partner- eller kundspecifika eskaleringsvägar.

Idenxt Application Incident Management omfattar:

 • Management av applikationsincidenter 24x7x365
 • De första fyra (4) timmarna per månad av incidenthantering ingår för varje applikation
 • Omfattande rapportering efter incident
 • Eskaleringsväg som definierats av er och er kund
 • Hanterar alla standardiserade, anpassade och skräddarsydda applikationer
 • Komplett incidenthantering med kvartalsvis proaktiv rapportering

Våra tjänster

Cloud Operations Foundation (CloudOps)

 • Proaktiv övervakning
 • Fullständig Incident Management
 • Incidentrapportering
 • Problem Management
 • Automatiserat ärendehanteringssystem

Security Management (SecOps)

 • AI-baserad jakt efter misstänkta aktiviteter
 • Aktiv jakt på säkerhetsbrister och -överträdelser
 • Identifiering av tidigare oupptäcka hot
 • Automatisk eskalering till Incident Management
 • Utförlig månadsvis rapportering

Complementary Services

Application Incident Management

 • Application Incident Management
 • Omfattande rapportering efter incident
 • Hanterar alla standardiserade, anpassade och skräddarsydda applikationer
 • Fullständig Incident Management
 • Proaktiv kvartalsvis rapportering

Configuration Management

 • Aktivt säkerställande och korrigering av rätt konfiguration
 • Skyddar optimerad prestanda, tillgänglighet och kostnadsnivå
 • Identifiera och justera konfigurationen efter användningsmönster
 • Aktiv klassificering och hantering av system i grupper

Patch Management

 • Patch Management enligt Microsofts riktlinjer
 • Nyttjande av Microsofts Azure Update management center
 • Kontinuerlig loggning för att kunna felsöka uppdateringsfel
 • Inkludera/exkludera specifika patchar baserat på roller

Business Continuity & Disaster Recovery (DRaaS)

 • Aktivt detaljerad konfigurering av backuppolicy
 • Site recovery of VMs based on industry best practice
 • Incidenthantering av säkerhetskopieringsjobb och platsreplikering
 • Månatlig testning

Recent Blog Posts

Kontakta oss

Europe

 • Stockholm – Blekholmstorget 30 F, 111 64 Stockholm
 • +46 8 502 485 30

US West Coast

 • WA - 8201 164th Ave NE, Suite 200, Redmond, WA
 • +1 833 891 0648

US East Coast

 • FL – 657 Soliel Dr., Naples 34110, FL
 • +1 833 891 0648

Kontakta oss

Fyll i formuläret så återkommer vårt team till dig inom 24 timmar.