Oroa dig bara för workloads, inte för infrastrukturen

Med hanteringen av all underliggande teknik som nu tilldelas Azure behöver vi nu bara oroa oss för det dagliga arbetet, affärskritiska system som ERP, CRM, e-handel osv. Dessutom ingår andra mer horisontella workloads som t.ex. lagring, webbplatser, M365 och D365. Men även om allt ni behöver levereras "som en tjänst" (”as a Service”) behöver ni fortfarande någon som hanterar hela miljön.

Det är där Idenxt kommer in, så att ni kan fokusera enbart på applikationer, de som utvecklats internt eller de ni har köpt och anpassat.

Monitoring Management är där allt börjar. Vi kommer att övervaka allt som är under våra vingar. Detta innebär att vi kommer att kunna upptäcka när det uppstår onormala mönster som behöver undersökas eller när en tjänst eller ett system går ner och omedelbara åtgärder måste vidtas.

Incident Management är avgörande och i nästan samtliga fall utlöst av något som upptäckts av vår övervakning. En incident kan isoleras till en viss tjänst och plats eller ha en mer utbredd inverkan på verksamheten. Incidenthanteringsprocessen börjar ofta med knapphändig information och det är viktigt att snabbt kunna prioritera enligt den affärspåverkan som incidenten kan ha. När en incident har hanterats och allt är tillbaka till det normala ser vi till att dokumentera det i en incidenthanteringsrapport som skickas inom 48 timmar. Rapporten innehåller inte bara en beskrivning av vad som hände, tidslinjen och grundorsaken. Den kommer också att ge vägledning för vad som bör göras för att reducera risken för att det ska hända igen i framtiden.

Change Management bedrivs på ett strukturerat sätt och dokumenteras fullt ut så att alla parter har god spårbarhet. Vår filosofi är att när man följer genomtänkta processer, så förvinner det mesta av dramatiken.

Configuration Management är inte något som bara görs en enda gång utan är ett kontinuerligt arbete. En optimerat välskött konfiguration baserad på företagets behov sparar både pengar och ökar prestandan samt tillgängligheten.

Security Management är idag än mer viktigt än någonsin tidigare. Genomtänkt säkerhet tillsammans med rätt rutiner och övervakningssystem ger ett bra skydd mot attacker. Idenxt övervakar din miljö för att snabbt upptäcka potentiella säkerhetsöverträdelser med hjälp av AI/säkerhetsanalys som drivs av Microsoft Sentinel. Detta gör det möjligt för oss att upptäcka tidigare oupptäckta hot och minimera felaktiga identifieringar. Vi undersöker möjliga hot med hjälp av artificiell intelligens och letar efter misstänkta aktiviteter där vi nyttjar Microsofts investeringar inom cyber security.

Bespoke Workload Management eller på svenska “skräddarsydd och kundanpassad applikationshantering” för dina speciella applikationer. De flesta Idenxt-kunder utvecklar sina egna appar som kräver övervakning, incidenthantering, ändringshantering och konfigurationshantering i samarbete med IT-avdelningen eller applikationsleverantören. Vår metodik för att hantera dina specialapplikationer skiljer oss från våra konkurrenter eftersom vi kan ta hand om driften även av mindre vanliga och kundunika applikationer. Det sparar stora kostnader för våra kunder!

Recent Blog Posts

Kontakta oss

Europe

  • Stockholm – Blekholmstorget 30 F, 111 64 Stockholm
  • +46 8 502 485 30

US West Coast

  • WA - 8201 164th Ave NE, Suite 200, Redmond, WA
  • +1 833 891 0648

US East Coast

  • FL – 657 Soliel Dr., Naples 34110, FL
  • +1 833 891 0648

Kontakta oss

Fyll i formuläret så återkommer vårt team till dig inom 24 timmar.