Dina kunders förväntningar har ökat. Det räcker inte längre att bara upptäcka ett potentiellt hot. Med all cyberbrottslighet vi alla upplever måste er lösning upptäcka och identifiera varje potentiellt hot, utvärdera och bedöma hotet, bestämma det snabbaste och mest effektiva sättet att stoppa exploateringen och utföra det. Allt i en rörelse. Idenxt gör just det. Idenxt artificiell intelligens (AI) upptäcker alla potentiella nya hot när de dyker upp, utvärderar var och en, bestämmer det bästa tillvägagångssättet och löser hotet omedelbart.

Med hjälp av avancerad artificiell intelligens (AI) jagar Idenxt hot, ser dem, analyserar dem och fixar dem. När Idenxt fastställer att en incident kräver mänsklig inblandning utför den en omfattande sekvens av eskalerande varningar som bestäms av er och era kunder och incidenten kommer att hanteras av vår SOC (Security Operations Center) tills den har åtgärdats. Attacker startas ofta när kunder är avskräckta, till exempel under natten, på helger, på helgdagar och på sommaren. Oavsett när det händer kommer är vi på vårt vakt 24/7 365 och vi vet att tidig upptäckt och snabba åtgärder är nyckeln till att framgångsrikt bekämpa dessa attacker. Detta kräver proaktiv AI-driven övervakning, ”härdade” system/policyer enligt bästa praxis och skickliga specialister för att ta hand om problem så tidigt som möjligt och med tillräcklig styrka efter behov.

Idenxt Security Management (SecOps) omfattar:

 • Söker potentiella säkerhetssvagheter och överträdelser 24x7x365 med hjälp av intelligent AI-driven säkerhetsanalys
 • Identifiera tidigare oupptäckta hot, ovanliga mönster och minimera falska positiva identifieringar
 • För misstänkta aktiviteter i stor skala undersöker vi potentiella hot med hjälp av AI-verktyg
 • Automatiskt eskalering till Incident Management som vidtar omedelbara åtgärder för att isolera och eliminera svagheten eller hotet med alla resurser som krävs
 • Omfattande månadsrapportering

Våra tjänster

Cloud Operations Foundation (CloudOps)

 • Proaktiv övervakning
 • Fullständig Incident Management
 • Incidentrapportering
 • Problem Management
 • Automatiserat ärendehanteringssystem

Security Management (SecOps)

 • AI-baserad jakt efter misstänkta aktiviteter
 • Aktiv jakt på säkerhetsbrister och -överträdelser
 • Identifiering av tidigare oupptäcka hot
 • Automatisk eskalering till Incident Management
 • Utförlig månadsvis rapportering

Complementary Services

Application Incident Management

 • Application Incident Management
 • Omfattande rapportering efter incident
 • Hanterar alla standardiserade, anpassade och skräddarsydda applikationer
 • Fullständig Incident Management
 • Proaktiv kvartalsvis rapportering

Configuration Management

 • Aktivt säkerställande och korrigering av rätt konfiguration
 • Skyddar optimerad prestanda, tillgänglighet och kostnadsnivå
 • Identifiera och justera konfigurationen efter användningsmönster
 • Aktiv klassificering och hantering av system i grupper

Patch Management

 • Patch Management enligt Microsofts riktlinjer
 • Nyttjande av Microsofts Azure Update management center
 • Kontinuerlig loggning för att kunna felsöka uppdateringsfel
 • Inkludera/exkludera specifika patchar baserat på roller

Business Continuity & Disaster Recovery (DRaaS)

 • Aktivt detaljerad konfigurering av backuppolicy
 • Site recovery of VMs based on industry best practice
 • Incidenthantering av säkerhetskopieringsjobb och platsreplikering
 • Månatlig testning

Recent Blog Posts

Kontakta oss

Europe

 • Stockholm – Blekholmstorget 30 F, 111 64 Stockholm
 • +46 8 502 485 30

US West Coast

 • WA - 8201 164th Ave NE, Suite 200, Redmond, WA
 • +1 833 891 0648

US East Coast

 • FL – 657 Soliel Dr., Naples 34110, FL
 • +1 833 891 0648

Kontakta oss

Fyll i formuläret så återkommer vårt team till dig inom 24 timmar.