Microsoft utfärdar rutinmässigt korrigeringar och uppdateringar för alla produkter. De flesta kan implementeras omedelbart, men vissa kan vara problematiska baserat på detaljerna i varje kunds implementering.

Idenxt samordnar med Azure Update Management Center för att hämta och distribuera varje korrigering och varje uppdatering, utvärdera var och en för att avgöra om de kräver ändringar i er Azure-miljö eller inte bör implementeras baserat på kundens specifika konfiguration.

Idenxt Patch Management inkluderar:

 • Uppdateringshantering enligt Microsofts riktlinjer och användning av Microsofts Azure Update Management Center
 • Överenskomna underhållsfönster med målservrar/-grupper baserat på prenumerationer, resursgrupper och taggar
 • Kontinuerlig loggning för att kunna felsöka uppdateringsfel
 • För/efter skript som körs före och efter underhållsfönstret för att starta inaktiverade servrar, korrigera dem och sedan stänga av dem igen
 • Inkludera/exkludera specifika patchar baserat på roller

Våra tjänster

Cloud Operations Foundation (CloudOps)

 • Proaktiv övervakning
 • Fullständig Incident Management
 • Incidentrapportering
 • Problem Management
 • Automatiserat ärendehanteringssystem

Security Management (SecOps)

 • AI-baserad jakt efter misstänkta aktiviteter
 • Aktiv jakt på säkerhetsbrister och -överträdelser
 • Identifiering av tidigare oupptäcka hot
 • Automatisk eskalering till Incident Management
 • Utförlig månadsvis rapportering

Complementary Services

Application Incident Management

 • Application Incident Management
 • Omfattande rapportering efter incident
 • Hanterar alla standardiserade, anpassade och skräddarsydda applikationer
 • Fullständig Incident Management
 • Proaktiv kvartalsvis rapportering

Configuration Management

 • Aktivt säkerställande och korrigering av rätt konfiguration
 • Skyddar optimerad prestanda, tillgänglighet och kostnadsnivå
 • Identifiera och justera konfigurationen efter användningsmönster
 • Aktiv klassificering och hantering av system i grupper

Patch Management

 • Patch Management enligt Microsofts riktlinjer
 • Nyttjande av Microsofts Azure Update management center
 • Kontinuerlig loggning för att kunna felsöka uppdateringsfel
 • Inkludera/exkludera specifika patchar baserat på roller

Business Continuity & Disaster Recovery (DRaaS)

 • Aktivt detaljerad konfigurering av backuppolicy
 • Site recovery of VMs based on industry best practice
 • Incidenthantering av säkerhetskopieringsjobb och platsreplikering
 • Månatlig testning

Recent Blog Posts

Kontakta oss

Europe

 • Stockholm – Blekholmstorget 30 F, 111 64 Stockholm
 • +46 8 502 485 30

US West Coast

 • WA - 8201 164th Ave NE, Suite 200, Redmond, WA
 • +1 833 891 0648

US East Coast

 • FL – 657 Soliel Dr., Naples 34110, FL
 • +1 833 891 0648

Kontakta oss

Fyll i formuläret så återkommer vårt team till dig inom 24 timmar.