Idenxt AI-drivna CloudOps tillhandahåller de grundläggande tjänster som krävs för att proaktivt köra Azure. Idenxt säkerställer konstant och konsekvent prestanda i alla komponenter i Azure så att driftstopp undviks. Förändringar i tjänstekvalitet (QoS) åtgärdas omedelbart med rapportering efter incidenten. Att tillämpa rätt tröskelvärden är nyckeln till att framgångsrikt åtgärda incidenter i tid. Vår incidenthanteringsprocess, som hanteras av vår CloudOps, ser till att problem och incidenter eskaleras så att de hanteras snabbt och korrekt. Vi tar ofta hand om problem och incidenter utan att kunden märker att de påverkas, så våra efterrapporter är ofta där de ser att de hade problem som har åtgärdats.

Idenxt dokumenterar ständigt alla incidenter och åtgärder som utförs i vårt ärendehanteringssystem, vilket säkerställer att er rapportering till kund alltid är omfattande och detaljerad.

Idenxt Cloud Operations Foundation innehåller:

 • Proaktiv övervakning 24x7x365 som identifierar avvikelser och flaggar potentiella problem
 • Incident Management 24x7x365 som agerar och tar upp system som gått ned
 • Efterrapportering av incidenter
 • Problemhantering med kvartalsvis proaktiv rapportering
 • Automatiserat ärendehanteringssystem

Våra tjänster

Cloud Operations Foundation (CloudOps)

 • Proaktiv övervakning
 • Fullständig Incident Management
 • Incidentrapportering
 • Problem Management
 • Automatiserat ärendehanteringssystem

Security Management (SecOps)

 • AI-baserad jakt efter misstänkta aktiviteter
 • Aktiv jakt på säkerhetsbrister och -överträdelser
 • Identifiering av tidigare oupptäcka hot
 • Automatisk eskalering till Incident Management
 • Utförlig månadsvis rapportering

Complementary Services

Application Incident Management

 • Application Incident Management
 • Omfattande rapportering efter incident
 • Hanterar alla standardiserade, anpassade och skräddarsydda applikationer
 • Fullständig Incident Management
 • Proaktiv kvartalsvis rapportering

Configuration Management

 • Aktivt säkerställande och korrigering av rätt konfiguration
 • Skyddar optimerad prestanda, tillgänglighet och kostnadsnivå
 • Identifiera och justera konfigurationen efter användningsmönster
 • Aktiv klassificering och hantering av system i grupper

Patch Management

 • Patch Management enligt Microsofts riktlinjer
 • Nyttjande av Microsofts Azure Update management center
 • Kontinuerlig loggning för att kunna felsöka uppdateringsfel
 • Inkludera/exkludera specifika patchar baserat på roller

Business Continuity & Disaster Recovery (DRaaS)

 • Aktivt detaljerad konfigurering av backuppolicy
 • Site recovery of VMs based on industry best practice
 • Incidenthantering av säkerhetskopieringsjobb och platsreplikering
 • Månatlig testning

Recent Blog Posts

Kontakta oss

Europe

 • Stockholm – Blekholmstorget 30 F, 111 64 Stockholm
 • +46 8 502 485 30

US West Coast

 • WA - 8201 164th Ave NE, Suite 200, Redmond, WA
 • +1 833 891 0648

US East Coast

 • FL – 657 Soliel Dr., Naples 34110, FL
 • +1 833 891 0648

Kontakta oss

Fyll i formuläret så återkommer vårt team till dig inom 24 timmar.