Även om ni inte är en Microsoft-partner, kanske inte ens en IT-tjänsteleverantör, behöver ni någon som är skicklig och erfaren för att bygga och underhålla er Azure-infrastruktur.

Vi vet hur verkligheten ser ut. Lokala servrar, co-location datacenter, hostingtjänster och naturligtvis Molnet! Oftast en mix!

Oavsett era planer för framtiden,så tar vi dig dit och vi kommer att göra det så säkert och effektivt som det är möjligt. Windows och Linux, ert val av databas, kommunikation, säkerhetskopiering av data, molnbaserade appar, vi hanterar nätverket, serverinfrastrukturen och workloads och ni kan fokusera på er framgångsrika kärnaffär!

Som långvarig medlem i Microsofts globala partnerekosystem kan vi också föreslå vilka Microsoft-partners som är bäst anpassade och mest lämpliga för att stödja dina behov. Oavsett om ni behöver molnbaserade appar, DevOps (CI/CD), artificiell intelligens och maskininlärning (AI/ML), anpassad applikationsutveckling med low code/no code eller andra lösningar så vet vi vilka partners som har rätt branschkunskap och teknisk skicklighet för att tjäna dig bäst.

Våra tjänster

Cloud Operations Foundation (CloudOps)

 • Proaktiv övervakning
 • Fullständig Incident Management
 • Incidentrapportering
 • Problem Management
 • Automatiserat ärendehanteringssystem

Security Management (SecOps)

 • AI-baserad jakt efter misstänkta aktiviteter
 • Aktiv jakt på säkerhetsbrister och -överträdelser
 • Identifiering av tidigare oupptäcka hot
 • Automatisk eskalering till Incident Management
 • Utförlig månadsvis rapportering

Application Incident Management

 • Application Incident Management
 • Omfattande rapportering efter incident
 • Hanterar alla standardiserade, anpassade och skräddarsydda applikationer
 • Fullständig Incident Management
 • Proaktiv kvartalsvis rapportering

Configuration Management

 • Aktivt säkerställande och korrigering av rätt konfiguration
 • Skyddar optimerad prestanda, tillgänglighet och kostnadsnivå
 • Identifiera och justera konfigurationen efter användningsmönster
 • Aktiv klassificering och hantering av system i grupper

Patch Management

 • Patch Management enligt Microsofts riktlinjer
 • Nyttjande av Microsofts Azure Update management center
 • Kontinuerlig loggning för att kunna felsöka uppdateringsfel
 • Inkludera/exkludera specifika patchar baserat på roller

Business Continuity & Disaster Recovery (DRaaS)

 • Aktivt detaljerad konfigurering av backuppolicy
 • Sajtåterställning av VM baserad på branschpraxis
 • Incidenthantering av säkerhetskopieringsjobb och platsreplikering
 • Månatlig testning

Recent Blog Posts

Kontakta oss

Europe

 • Stockholm – Blekholmstorget 30 F, 111 64 Stockholm
 • +46 8 502 485 30

US West Coast

 • WA - 8201 164th Ave NE, Suite 200, Redmond, WA
 • +1 833 891 0648

US East Coast

 • FL – 657 Soliel Dr., Naples 34110, FL
 • +1 833 891 0648

Kontakta oss

Fyll i formuläret så återkommer vårt team till dig inom 24 timmar.