Vem äger kundrelationen?

Det gör våra partners. Precis som med CSP-licenser och tjänster äger ni avtalsrelationen och gör prissättning och fakturering. Om ni inte vill hantera det, så kan vi sköta det och betala en månatlig provision baserat på vilket pris som ni satt.

Är det ett flerårigt avtal?

Ni kan avbryta när som helst utan några frågor. Vi tror att långa fleråriga avtal inte behövs när man har nöjda kunder.

Kan ni hjälpa mig med presale-support och aktiviteter?

Ja, vi utbildar gärna era säljare och arbetar tillsammans med dem när de förbereder sina offert- och anbudssvar. Om så önskas deltar vi gärna i både interna och kundspecifika samtal. Om ni behöver någon annan typ av hjälp, låt oss bara veta så att vi kan skapa framgång tillsammans.

Sköter partnern själva leveransen?

Det gör de inte. Idenxt levereras helt som en tjänst. Idenxt hämtar nödvändig uppkopplingsinformation och ansluter direkt till kundens Azure-miljö.

Vilka är mina startkostnader för att använda Idenxt?

Inga.

Om det är automatiserat och fungerar bakom kulisserna, hur får kunderna veta vad Idenxt har gjort för dem?

En viktig fråga, som blir ännu viktigare när budgetar fastställs. Som er partner förser Idenxt er med fullständiga aktivitetsrapporter samt resultatrapporter och rekommendationer. Ni kommer sedan framför er kund med de goda nyheterna och förslag på ytterligare förbättringar av deras miljö.

Hur många ingenjörer behöver jag ha i min personal, och vilka specifika färdigheter behöver de ha?

Inga. Som en helt automatiserad tjänst kräver Idenxt själv ingen operatörsintervention för att ta hand om era kunders miljöer.

Våra tjänster

Cloud Operations Foundation (CloudOps)

 • Proaktiv övervakning
 • Fullständig Incident Management
 • Incidentrapportering
 • Problem Management
 • Automatiserat ärendehanteringssystem

Security Management (SecOps)

 • AI-baserad jakt efter misstänkta aktiviteter
 • Aktiv jakt på säkerhetsbrister och -överträdelser
 • Identifiering av tidigare oupptäcka hot
 • Automatisk eskalering till Incident Management
 • Utförlig månadsvis rapportering

Complementary Services

Application Incident Management

 • Application Incident Management
 • Omfattande rapportering efter incident
 • Hanterar alla standardiserade, anpassade och skräddarsydda applikationer
 • Fullständig Incident Management
 • Proaktiv kvartalsvis rapportering

Configuration Management

 • Aktivt säkerställande och korrigering av rätt konfiguration
 • Skyddar optimerad prestanda, tillgänglighet och kostnadsnivå
 • Identifiera och justera konfigurationen efter användningsmönster
 • Aktiv klassificering och hantering av system i grupper

Patch Management

 • Patch Management enligt Microsofts riktlinjer
 • Nyttjande av Microsofts Azure Update management center
 • Kontinuerlig loggning för att kunna felsöka uppdateringsfel
 • Inkludera/exkludera specifika patchar baserat på roller

Business Continuity & Disaster Recovery (DRaaS)

 • Aktivt detaljerad konfigurering av backuppolicy
 • Site recovery of VMs based on industry best practice
 • Incidenthantering av säkerhetskopieringsjobb och platsreplikering
 • Månatlig testning

Recent Blog Posts

Kontakta oss

Europe

 • Stockholm – Blekholmstorget 30 F, 111 64 Stockholm
 • +46 8 502 485 30

US West Coast

 • WA - 8201 164th Ave NE, Suite 200, Redmond, WA
 • +1 833 891 0648

US East Coast

 • FL – 657 Soliel Dr., Naples 34110, FL
 • +1 833 891 0648

Kontakta oss

Fyll i formuläret så återkommer vårt team till dig inom 24 timmar.