Idenxt tar nästa nivå av hosting till en värld som är Cloud & Mobile First, baserad på Microsoft Cloud, Google Cloud Platform, Amazon Web Services (AWS), Oracle Cloud och många alternativa molnleverantörer.

Vårt kärnuppdrag är att hantera affärskritiska appar i Microsoft Cloud, särskilt Azure, i nära samarbete med Microsoftpartners och deras kunder. Microsoftpartners bidrar var och en med unika och värdefulla färdigheter. Att arbeta med Idenxt frigör dem att fokusera på sin kärnkompetens medan de tar hand om management av kundens IT-miljöer, med särskilt fokus på säkerhet och prestanda för deras olika appar.

Appar levereras bäst när man tar helhetssyn på allt från nätverk till serverinfrastruktur, databaser och hela vägen upp till det kritiska applikationslagret. Användare får bästa möjliga upplevelse när deras applikationer är säkera och lättillgängliga med bra prestanda. Att hantera appar för att uppfylla deras höga förväntningar är vår primära specialitet.

Your business relationship with Idenxt is predictable, consistent, and pleasant.

I en värld där långa avtalsperioder har varit normen kan Idenxt-kunder säga upp sin prenumeration när som helst med endast 30 dagars varsel. Idenxt förtjänar ert förtroende och förstår att njuta av ett långsiktigt förhållande kräver konsekvent leverans av fantastisk, kostnadseffektiv service. Ni utsätts aldrig för en leverantörs "inlåsning" och vi föredrar att ni stannar hos Idenxt-partner baserat på nöjdhet snarare än kontraktstid.

Per WerngrenCEO

Idenxts grundare – Per Werngren

Idenxt grundades av Per Werngen, tidigare CEO för en av Skandinaviens största B2B-hostingleverantörer som fokuserade på att betjäna kunder i Europa och USA.

Idenxt-teamet har länge varit engagerade inom International Association of Microsoft Channel Partners (IAMCP), den erkända rösten för Microsofts partner-ekosystem. Engagemanget för Microsoft är fortsatt starkt. De är den viktigaste leverantören av den teknik och tjänster som stöds av Idenxt. Den nära och långsiktiga relationen håller våra team välinformerade, vilket gynnar våra kunder och partners. Idenxts kontor på västkusten i Redmond, WA, är strategiskt beläget nära Microsoft Campus, vilket gör det enkelt för våra utvecklare och supportspecialister att interagera med de olika teamen och ledarna på Microsoft.

Fokusera på era appar och låt Idenxt ta hand om plattformen.

"På Idenxt strävar vi efter att tillhandahålla fantastiska managementtjänster där vi tar ett applikationscentrerat tillvägagångssätt. Våra partners och kunder kommer att kunna fokusera på sina kärnverksamheter och lämna management till oss."

Ambassadörer för att Microsoft-partners arbetar tillsammans

Idenxts grundare, utvecklare, supportspecialister och andra teammedlemmar har länge varit aktiva medlemmar och ledare i International Association of Microsoft Channel Partners (IAMCP). IAMCP fungerar som rösten för Microsofts partnerekosystem och driver affärsmöjligheter tillsammans. Kärnmålet med IAMCP har alltid varit att främja proaktiv partner-till-partner-partnerskap (P2P). Idenxts affärsmodell har sin grund i denna kraftfulla etik.

Hur skapades Idenxt

Vår historia som företag är kort, men vi bygger på årtionden av erfarenhet. Vi gjorde vår officiella lansering våren 2022 efter att arbetat med projektet sedan 2019. Solid planering tar alltid tid men pandemin bromsade oss avsevärt så det tog några år innan vi kunde säga att vi var redo.

Vår grundare, Per Werngren, var en del av ”hosting-boomen” som startade vid millennieskiftet och tillsammans med ett fantastiskt team byggde de en organisation i världsklass som heter Idenet som servade kunder över hela världen även om huvudfokus var norra halvklotet med ett starkt fäste i Skandinavien.

Fysiska servrar blev snart till virtuella maskiner, vilket gav en stor möjlighet till högre servicenivå och högre kostnadseffektivitet. Teamet såg att hosting i mindre datacenter skulle komma under press när övergången till molnet fick fart. Kanske var vändpunkten för detta skifte så tidigt som 2010 när Microsofts dåvarande CEO, Steve Ballmer, höll ett tal vid University of Washington och sa "We’re all in" för cloud computing.

Efter en framgångsrik exit ägnade Per tid åt att ge råd till Microsoft-partners i samarbete med Microsoft Corp i USA och Västeuropa, kring hur man övergår till en molnbaserad affärsmodell med fokus på prenumerationsintäkter. Ett oändligt antal tal, workshops och partnermöten ledde till insikten att det behövdes ett nytt företag på marknaden för att göra just detta. Istället för att bara predika och undervisa – låt oss göra det själva!

Teamet byggdes upp och började arbeta med denna nya vision. Två saker var klara redan från början; fokusera på Microsoft Cloud (Azure) som plattform och fokusera på att sälja endast via Microsoft Partners.

Förtroende är allt, och vi känner till och litar på Microsoft som företag, vi älskar Microsoft Cloud och vi älskar och vill göra affärer tillsammans med det fantastiska ekosystem som Microsoft Partners representerar.

Vi är stolta över resan vi hade med Idenet, och vi ser att vårt nya bolag är nästa nivå, så namnet Idenxt kändes naturligt för det nya bolaget då det knyter an till vår historia och blickar framåt.

Idenxt föddes och nu skriver vi ny historia och bygger framgång tillsammans med våra partners.

Våra tjänster

Cloud Operations Foundation (CloudOps)

 • Proaktiv övervakning
 • Fullständig Incident Management
 • Incidentrapportering
 • Problem Management
 • Automatiserat ärendehanteringssystem

Security Management (SecOps)

 • AI-baserad jakt efter misstänkta aktiviteter
 • Aktiv jakt på säkerhetsbrister och -överträdelser
 • Identifiering av tidigare oupptäcka hot
 • Automatisk eskalering till Incident Management
 • Utförlig månadsvis rapportering

Complementary Services

Application Incident Management

 • Application Incident Management
 • Omfattande rapportering efter incident
 • Hanterar alla standardiserade, anpassade och skräddarsydda applikationer
 • Fullständig Incident Management
 • Proaktiv kvartalsvis rapportering

Configuration Management

 • Aktivt säkerställande och korrigering av rätt konfiguration
 • Skyddar optimerad prestanda, tillgänglighet och kostnadsnivå
 • Identifiera och justera konfigurationen efter användningsmönster
 • Aktiv klassificering och hantering av system i grupper

Patch Management

 • Patch Management enligt Microsofts riktlinjer
 • Nyttjande av Microsofts Azure Update management center
 • Kontinuerlig loggning för att kunna felsöka uppdateringsfel
 • Inkludera/exkludera specifika patchar baserat på roller

Business Continuity & Disaster Recovery (DRaaS)

 • Aktivt detaljerad konfigurering av backuppolicy
 • Site recovery of VMs based on industry best practice
 • Incidenthantering av säkerhetskopieringsjobb och platsreplikering
 • Månatlig testning

Arbeta med oss

Vi är transparenta

Vår organisation främjar transparens och hög etik i allt vi gör.

Vi är ödmjuka

Våra partners och kunder är hjältarna och vi är här för att stödja deras framgång!

Vi är lärande

Vi kommer aldrig att sluta vara nyfikna. Med den snabba innovationstakten finns det alltid något nytt att lära och vi vill fortsätta att vara de allra bästa inom vårt område!

Vi älskar vår planet

Hållbarhet är avgörande och vi kan alla ta ansvar. Att göra rätt val för att minska negativ miljöpåverkan och främja mer hållbara alternativ är viktigt och vårt ekosystem går i bräschen.

Vi är respektfulla

Det är ett privilegium att få ansvara för våra kunders IT-miljöer och vi kommer alltid att respektera våra kunders behov och prioriteringar.

Vi gillar mångfald

Vi tror starkt på lika möjligheter oavsett kön, tro, nationalitet, etnicitet eller ålder. Vi vet att mångfald bygger bra organisationer och hållbara företag.

Recent Blog Posts

Kontakta oss

Europe

 • Stockholm – Blekholmstorget 30 F, 111 64 Stockholm
 • +46 8 502 485 30

US West Coast

 • WA - 8201 164th Ave NE, Suite 200, Redmond, WA
 • +1 833 891 0648

US East Coast

 • FL – 657 Soliel Dr., Naples 34110, FL
 • +1 833 891 0648

Kontakta oss

Fyll i formuläret så återkommer vårt team till dig inom 24 timmar.